Baile Faigh Sonraí Torthaí Céim 17 (17/18)
Céim 17 (17/18) Priontáil

As thart ar 357,000 scoláire meánscoile, chuir 2,253 (0.6%) scoláire ceistneoir Chéim 17 den 
suirbhé CensusAtSchool i gcrích. Bhí sé ar fáil idir Meán Fómhair 2017 agus Lúnasa 2018. Cumhdaíodh
topaicí éagsúla sa cheistneoir idir Chorn an Domhain FIFA, muinín scoláirí sna meáin agus 
nósanna aiste bia.

D’fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh eisiúint speisialta de na buaicphointí ó na torthaí sin an
17 Deireadh Fómhair 2018. Is féidir í sin agus eisiúintí roimhe sin a fháil ar shuíomh
 gréasáin na Príomh-Oifige Staidrimh.

 

Tuilleadh anailíse ...

Léaráid bhoscaí is stríoc de Chailíní (idir 12 agus 18 mbliana d’aois) a thug Freagra arna rangú
 de réir airde


Female Height Box Plot

 

  Léaráid bhoscaí is stríoc de Bhuachaillí (idir 12 agus 18 mbliana d’aois) a thug Freagra arna
rangú de réir airde


Male Height Box Plot 

 

Dáileadh Airde na bhFreagróirí de réir Gnéis

 Height By Sex Distribution

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsors

Meirge
Meirge
Meirge
Meirge

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!