Baile Faigh Sonraí Torthaí Céim 16 (16/17)
Céim 16 (16/17) Priontáil

As thart ar 352,000 scoláire meánscoile, chuir 3,471 (1.0%) scoláire ceistneoir Chéim 16 den suirbhé CensusAtSchool i gcrích. Bhí sé ar fáil idir Meán Fómhair 2016 agus Lúnasa 2017. Cumhdaíodh topaicí éagsúla i gceistneoirChéim 16 lena n-áirítear:

  • Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe
  • An méid athchúrsála a dhéantar i dteaghlaigh 
  • Meáchan málaí scoile 

D’fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh eisiúint speisialta de na buaicphointí ó na torthaí sin an 20 Deireadh Fómhair 2017. Is féidir í sin agus eisiúintí roimhe sin a fháil ar shuíomh gréasáin na Príomh-Oifige Staidrimh. 

 Tuilleadh anailíse ...

Léaráid bhoscaí is stríoc de Chailíní (idir 12 agus 18 mbliana d’aois) a thug Freagra arna rangú de réir airde

Female Height Box Plot 

 

 

 

 Léaráid bhoscaí is stríoc de Bhuachaillí (idir 12 agus 18 mbliana d’aois) a thug Freagra arna rangú de réir airde

Male Height Box Plot 

 

Dáileadh Airde na bhFreagróirí de réir Gnéis

Height by Sex Distribution

 

 

 

Sponsors

Meirge
Meirge
Meirge
Meirge

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!