Logo Image

Is é seo Ceistneoir CensusAtSchool 2020, don bhliain acadúil 2020/2021

 

Tabhair cuairt ar an leathanach  CensusAtSchool - Cé Muid chun teacht ar níos mó eolais faoin tionscadal nó chun an ráiteas príobháideachais agus an ráiteas inrochtaineachta a léamh.

 

Chun an ceistneoir ar líne a úsáid beidh ort bheith eolach ar ainm úsáideora do mhúinteora agus d'uimhir rolla scoile. Tabharfaidh do mhúinteoir na sonraí seo duit.

 

Is suirbhé gan ainm é seo. Ní dhéanfaidh  an t-eolas a thagann as an suirbhé seo tagairt ar bith duit féin go pearsanta ach amháin má iarrtar eolas príobhaideach mar sin ort sa cheist. Ní féidir nasc a chruthú idir an duine féin agus a c(h)uid freagraí sa suirbhé seo.