Our website uses cookies. Find out more

Rotate your phone

Once that’s done you’ll be able to experience the CensusAtSchool website perfectly.

BACK TO RESOURCES
Statistics

Dalta Módúil

Cur síos ar dhaltaí módúla ag úsáid na sonraí a cuireadh ar fáil i suirbhé bunaidh CensusAtSchool agus i gCéim a Dó. Sa tasc, moltar do dhaltaí na tairbhí a bhaineann le meáin a úsáid a phlé agus machnamh a dhéanamh orthu.

These documents have not been translated.

Similar resources