Our website uses cookies. Find out more

Rotate your phone

Once that’s done you’ll be able to experience the CensusAtSchool website perfectly.

Glac páirt

Sa rannóg seo gheobhaidh tú na ceistneoirí go léir agus sonraí faoin gcaoi ar féidir le múinteoirí clárú linn.

Cén chaoi a n-oibríonn sé?

  • 01
  • 02
  • 03

Socraigh cén bhliain den tionscadal is oiriúnaí ach féachaint ar na ceistneoirí le haghaidh gach bliana a liostaítear sa roghchlár anuas.

Is féidir leat sonraí a chur isteach trí na ceistneoirí ar líne, ar féidir teacht orthu sa rannóg seo – beidh ort clárú sula ndéanann tú é sin.

Anuas air sin, is féidir leat sonraí do ranga a fháil ón rannóg ‘Faigh Sonraí’. Is comhad CSV in-íoslódáilte a bheidh ann – agus ansin is féidir leat dul i mbun na hanailíse!

Teacher registration

Ní mór do mhúinteoirí ar mian leo CensusAtSchool a úsáid lena ranganna clárú linn ar dtús. Táimid ag obair le Cuntais Scoilnet chun an tseirbhís seo a sholáthar.

Nuair a chláraíonn múinteoir, tugtar ainm úsáideora agus pasfhocal dóibh agus is féidir logáil isteach ar shuíomh CensusAtSchool leo sin agus na sonraí a chuir a gcuid ranganna isteach sna ceistneoirí a fháil. Ní mór go mbeadh uimhir bhailí ón gComhairle Múinteoireachta ag múinteoirí le clárú.

Má tá aon cheist agat i dtaobh an chlárúcháin, cuir ríomhphost chuig info@censusatschool.ie.

Foirm chlárúcháin

Nuair a bheidh d'fhoirm chlárúcháin faighte agus ceadaithe, seolfar ríomhphost le hainm úsáideora pearsanta agus pasfhocal chugat. Seiceáil d’fhillteán turscair mura bhfaigheann tú na sonraí seo laistigh de 24 uair an chloig.

.

2019/2020 Current

Ceistneoir Chéim 19

An bhfuil athrú tagtha ar an gcaoi a bhféachaimid ar an domhan? An bhfuil an dearcadh atá againn ar an saol bunaithe ar fhíricí nó bunaithe ar réamhthuairimí? Smaoinigh ar an gcaoi a bhféachann tú ar an domhan agus ar an bhfáth a bhfuil an dearcadh sin tábhachtach le ceistneoir CensusAtSchool 2019-2020. Tabharfaidh an daonáireamh seo deis do do rang sonraí faoi dhearcthaí domhanda a bhailiú agus a scrúdú chomh maith le ceisteanna práinneacha ar nós athrú aeráide agus imeachtaí tráthúla amhail Cluichí Oilimpeacha 2020 i dTóiceo a fhiosrú.

Ar dhearmad tú do sonraí logála isteach?

Is féidir leat an leathanach Sonraí Dearmadta? a úsáid chun a sheiceáil an bhfuil tú cláraithe linn. Má aithnítear do sheoladh ríomhphoist, cuirfear do chuid sonraí chugat go huathoibríoch.

Mura bhfuil do sheoladh ríomhphoist sa chóras:

  1. D’fhéadfadh sé gur chláraigh tú linn agus gur thug tú seoladh ríomhphoist eile;
  2. D’fhéadfadh sé nár chláraigh tú go fóill;

Má tá aon cheist agat i dtaobh do shonraí logála isteach, cuir ríomhphost chuig info@censusatschool.ie.

Táim cláraithe cheana féin

MÚINTEOIRÍ - Más rud é go bhfuil tú cláraithe linn cheana féin ach go ndearna tú dearmad ar d'ainm úsáideora agus ar do phasfhocal, is féidir iad a chur chugat arís.