Our website uses cookies. Find out more

Rotate your phone

Once that’s done you’ll be able to experience the CensusAtSchool website perfectly.

Glac páirt

Sa rannóg seo gheobhaidh tú na ceistneoirí go léir agus sonraí faoin gcaoi ar féidir le múinteoirí clárú linn.

Cén chaoi a n-oibríonn sé?

  • 01
  • 02
  • 03

Socraigh cén bhliain den tionscadal is oiriúnaí ach féachaint ar na ceistneoirí le haghaidh gach bliana a liostaítear sa roghchlár anuas.

Is féidir leat sonraí a chur isteach trí na ceistneoirí ar líne, ar féidir teacht orthu sa rannóg seo – beidh ort clárú sula ndéanann tú é sin.

Anuas air sin, is féidir leat sonraí do ranga a fháil ón rannóg ‘Faigh Sonraí’. Is comhad CSV in-íoslódáilte a bheidh ann – agus ansin is féidir leat dul i mbun na hanailíse!

Teacher registration

Ní mór do mhúinteoirí ar mian leo CensusAtSchool a úsáid lena ranganna clárú linn ar dtús. Táimid ag obair le Cuntais Scoilnet chun an tseirbhís seo a sholáthar.

Nuair a chláraíonn múinteoir, tugtar ainm úsáideora agus pasfhocal dóibh agus is féidir logáil isteach ar shuíomh CensusAtSchool leo sin agus na sonraí a chuir a gcuid ranganna isteach sna ceistneoirí a fháil. Ní mór go mbeadh uimhir bhailí ón gComhairle Múinteoireachta ag múinteoirí le clárú.

Má tá aon cheist agat i dtaobh an chlárúcháin, cuir ríomhphost chuig info@censusatschool.ie.

Foirm chlárúcháin

Nuair a bheidh d'fhoirm chlárúcháin faighte agus ceadaithe, seolfar ríomhphost le hainm úsáideora pearsanta agus pasfhocal chugat. Seiceáil d’fhillteán turscair mura bhfaigheann tú na sonraí seo laistigh de 24 uair an chloig.

.

2020/2021 Current

Ceistneoir Chéim 20

Text translation coming soon.

The next national census is due to take place in every household in Ireland in 2021. The CensusAtSchool initiative is an exciting way for teachers to enhance students awareness and importance around the national census while also providing an opportunity for learners themselves in participate in their own version of a census. The CensusAtSchool 2020-2021 questionnaire questions are tailored to suit the interests of post-primary students and will provide your class with the opportunity to gather, handle, and analyse raw data on topics related to internet access and devices, home-schooling, assessment, travel to school, politics and lockdown pastimes.

The live questionnaire and teacher notes will be available in September. A preview to the questionnaire is available in PDF format below.

Ar dhearmad tú do sonraí logála isteach?

Is féidir leat an leathanach Sonraí Dearmadta? a úsáid chun a sheiceáil an bhfuil tú cláraithe linn. Má aithnítear do sheoladh ríomhphoist, cuirfear do chuid sonraí chugat go huathoibríoch.

Mura bhfuil do sheoladh ríomhphoist sa chóras:

  1. D’fhéadfadh sé gur chláraigh tú linn agus gur thug tú seoladh ríomhphoist eile;
  2. D’fhéadfadh sé nár chláraigh tú go fóill;

Má tá aon cheist agat i dtaobh do shonraí logála isteach, cuir ríomhphost chuig info@censusatschool.ie.

Táim cláraithe cheana féin

MÚINTEOIRÍ - Más rud é go bhfuil tú cláraithe linn cheana féin ach go ndearna tú dearmad ar d'ainm úsáideora agus ar do phasfhocal, is féidir iad a chur chugat arís.