Our website uses cookies. Find out more

Rotate your phone

Once that’s done you’ll be able to experience the CensusAtSchool website perfectly.

Faigh Sonraí

Is féidir breathnú ar thorthaí na gceistneoirí CensusAtSchool roimhe seo sa rannóg seo, iarratas a dhéanamh chun sonraí do ranga a fháil, nó leas a bhaint as an Roghnóir Sonraí Randamacha agus an Uirlis Sonraí.

CSO reports

Results are available for all CensusAtSchool questionnaires, except the one currently running.

2020/2021 Latest

CensusAtSchool 20 Results

From an estimated 379,183 secondary school students, 1,198 (0.3%) students completed the Phase 20 questionnaire of the CensusAtSchool survey. It was available to students and schools between September 2020 and June 2021. The Phase 20 questionnaire covered a variety of topics including:

  • Irish culture

Sonraí ranga a aisghabháil

Logáil isteach chun sonraí ranga a fháil don cheistneoir reatha.

Teacher’s login

Click the button below to retrieve your data. If you are not already logged in to the Scoilnet Portal, you will be redirected to a login screen where you can enter your credentials to gain access.

Roghnóir Sonraí Randamacha

An bhfuil sonraí ó thíortha eile á lorg agat chun iad a chur i gcomparáid le do shonraí féin? Tugann an Roghnóir Sonraí Randamacha de chuid CensusAtSchool rochtain ar na bunachair shonraí idirnáisiúnta uile de chuid CensusAtSchool.

  1. Féadfaidh tú breathnú ar shamplaí randamacha de na sonraí loma a bailíodh ó ceistneoirí CensusAtSchool sa Ríocht Aontaithe, i gCeanada, san Astráil, sa Nua-Shéalainn agus san Afraic Theas.
  2. D’fhéadfá roghnú ó na sonraí uile nó d’fhéadfá freagraí a bailíodh ó réigiún ar leith, nó a bhaineann le haois nó inscne ar leith, a roghnú, ag brath ar an mbunachar sonraí a roghnaíonn tú.

Braitheann méid an tsampla ar an réigiún – ceadaítear suas le 200 don Ríocht Aontaithe, do Cheanada, do Nua-Shéalainn agus don Astráil, agus suas le 500 ó bhunachar sonraí na hAfraice Theas. Cuirtear na samplaí sonraí seo ar fáil duit lena n-úsáid sa seomra ranga agus chun níos mó a fhoghlaim faoi staitisticí agus láimhseáil sonraí. D’fhéadfadh go dteastódh leathanaigh chódála uait chun na tacair shonraí níos luaithe a thuiscint go hiomlán agus tá leathanach ann chomh maith ar a mbeidh tú in ann amharc ar na ceisteanna féin.

Rochtain a fháil ar an Roghnóir Sonraí Randamacha

Tugann an Roghnóir Sonraí Randamacha de chuid CensusAtSchool rochtain ar bhunachar sonraí ina bhfuil sonraí leanaí ar fud an domhain a ghlacann páirt in CensusAtSchool. Cuirtear na sonraí seo ar fáil duit lena n-úsáid i do sheomra ranga nó i dtionscadail do dhaltaí.