Our website uses cookies. Find out more

Rotate your phone

Once that’s done you’ll be able to experience the CensusAtSchool website perfectly.

Fáilte chuig CensusAtSchool Éireann

Áireamh Idirnáisiúnta ar Leanaí trína ndéantar fíorshonraí a bhailiú agus a scaipeadh ionas gur féidir le múinteoirí agus daltaí iad a úsáid i láimhseáil sonraí, in ICT agus ar fud an churaclaim le haghaidh teagaisc agus foghlama.

Is múinteoir mé

Roghnaigh ceann de na roghanna seo a leanas má tá tú cláraithe cheana féin:

An chaoi le páirt a ghlacadh

Tacaíocht don cheistneoir reatha

Sonraí ranga a aisghabháil

Is scoláire mé

Déan cinnte go bhfuil ainm úsáideora do mhúinteora agus uimhir rolla na scoile agat chun an ceistneoir ar líne a úsáid.

Freagair an ceistneoir reatha

Ceistneoirí an áirimh

Socraigh cén bhliain den tionscadal is oiriúnaí ach féachaint ar na ceistneoirí le haghaidh gach bliana a liostaítear.

Current
2019/2020

Ceistneoir Chéim 19

An bhfuil athrú tagtha ar an gcaoi a bhféachaimid ar an domhan? An bhfuil an dearcadh atá againn ar an saol bunaithe ar fhíricí nó bunaithe ar réamhthuairimí? Smaoinigh ar an gcaoi a bhféachann tú ar an domhan agus ar an bhfáth a bhfuil an dearcadh sin tábhachtach le ceistneoir CensusAtSchool 2019-2020. Tabharfaidh an daonáireamh…

2018/2019

Ceistneoir Chéim 18

Tá 2019 ainmnithe ag Na Náisiúin Aontaithe mar Bhliain na dTeangacha Dúchais. Lenár dteanga déanaimid cumarsáid leis an domhan mór, faighimid tuiscint ar cé muid féin, cuireann muid ár stair agus ár gcultúr in iúl agus foghlaimímid. Chuige sin, bhí roinnt ceisteanna ar CensusAtSchool a bhain le teanga nua a fhoghlaim agus leis an nGaeilge…

2017/2018

Ceistneoir Chéim 17

Caith do vóta, meas cén tír a bhainfidh Corn Domhanda FIFA 2018 amach? Ní raibh cead ag mná vótáil 100 bliain ó shin. Sa bhliain 2018, déanfar céad bliain ó chaith mná vóta i dtoghchán den chéad uair a chomóradh. Mar thoradh, bhí ceisteanna ar CensusAtSchool a raibh baint dhíreach acu leis na himeachtaí seo…

2016/2017

Ceistneoir Chéim 16

Tá 2017 ainmnithe ag Na Náisiúin Aontaithe mar Bhliain na Turasóireachta Inbhuanaithe don Fhorbairt. Mar sin, tá roinnt ceisteanna ar CensusAtSchool a bhaineann le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na NA agus a chumhdaíonn ábhair amhail athchúrsáil, athrú aeráide, fuinneamh in-athnuaite agus áiteanna saoire. Tabharfaidh na ceisteanna seo deis do do rang sonraí faoi ábhar mór cainte…

2015/2016

Ceistneoir Chéim 15

Agus muid ag déanamh ar chomóradh céad bliain Éirí Amach na Cásca 1916, tá sé socraithe againn roinnt ceisteanna maidir leis an stair a chur le Ceistneoir 2015/16. Ar thug tú cuairt riamh ar láthair stairiúil a bhaineann leis na heachtraí in Éirinn sa tréimhse 1912-1922? An bhfuil a fhios agat cé hiad roinnt de…

2014/2015

Ceistneoir Chéim 14

Toisc go bhfuil comóradh 20 bliain á dhéanamh ar Bhliain Idirnáisiúnta an Teaghlaigh, chuireamar roinnt ceisteanna faoi theaghlaigh i gceistneoir na bliana seo. Cá mhinice a itheann sibh bhur bpríomhbhéile le chéile; an teaghlach spórtúil, ceolmhar nó polaitiúil sibh? Tá roinnt ceisteanna neamhghnácha ann freisin, mar shampla cé mhéad a d’íoc tú as an mbríste…

2013/2014

Ceistneoir Chéim 13

Clúdaíonn ceistneoir na bliana seo topaicí fearacht péirí bróg agus bia beir leat. Cé mhéad péire bróg atá agat agus cad é an bia beir leat is fearr leat? Ar léigh tú leabhar le mí anuas (seachas leabhar scoile)? An bhfaigheann tú leabhair ar iasacht ó do leabharlann áitiúil? Mar a fheiceann tú, is iomaí…

2012/2013

Ceistneoir Chéim 12

Tá ceistneoir na bliana seo níos giorra agus ní thógfaidh sé chomh fada céanna le comhlánú! Tá roinnt ceisteanna ann faoi mhálaí scoile – conas a iompraíonn tú iad agus cén meáchan atá iontu. Tá ceist ann freisin faoin mbearradh gruaige deireanach a fuair tú agus faoin gcostas a bhí air. B’fhéidir go mbeidh difríochtaí…

2011/2012

Ceistneoir Chéim 11

Tá ceistneoir Chéim 11 beo anois! I gceistneoir Chéim 11, tá roinnt ceisteanna ann ina ndírítear ar spórt mar an téama i mbliana, le comhtharlú leis na Cluichí Oilimpeacha a bheith á n-óstáil i Londan in 2012, tá spórt. Áirítear roinnt ceisteanna breise i gCéim 11 fosta le cuidiú leat do shláinte a thagarmharcáil le…

2010/2011

Céim 10

Beidh Daonáireamh Náisiúnta Daonra in Éirinn ar 10 Aibreán 2011. Sa cheistneoir Céim 10 CensusAtSchool, tá roinnt ceisteanna ata cosúil leo siúd a bheidh sa daonáireamh naisiúnta. Tá ceisteanna breise i gCéim 10 freisin a bhaineann leis an nuacht, conas a dhéanann foghlaimeoirí cumarsáid lena gcairde, cén teicneolaíocht a úsáideann siad agus an bhfuil peataí…

Tuarascálacha dheireadh na bliana ón bPríomh-Oifig Staidrimh

Tá na torthaí do gach ceistneoir de chuid CensusAtSchool ar fáil, ach amháin an ceistneoir reatha.

Latest
2018/2019

CensusAtSchool 18 Results

From an estimated 362,000 secondary school students, 1,417 (0.4%) students completed the Phase 18 questionnaire of the CensusAtSchool survey. It was available between September 2018 and August 2019. The Phase 18 questionnaire covered a variety of topics including:

  • immersion and interest in languages
2017/2018

Céim 17

As thart ar 357,000 scoláire meánscoile, chuir 2,253 (0.6%) scoláire ceistneoir Chéim 17 den  suirbhé CensusAtSchool i gcrích. Bhí sé ar fáil idir Meán Fómhair 2017 agus Lúnasa 2018. Cumhdaíodh topaicí éagsúla sa cheistneoir idir Chorn an Domhain FIFA, muinín scoláirí sna meáin agus nósanna aiste bia.

2016/2017

Céim 16

As thart ar 352,000 scoláire meánscoile, chuir 3,471 (1.0%) scoláire ceistneoir Chéim 16 den suirbhé CensusAtSchool i gcrích. Bhí sé ar fáil idir Meán Fómhair 2016 agus Lúnasa 2017. Cumhdaíodh topaicí éagsúla i gceistneoirChéim 16 lena n-áirítear:

  • Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe
2015/2016

Céim 15

Chomhlánaigh 4,199 (1.1%) as líon measta 380,000 scoláire meánscoile ceistneoir Chéim 15 den suirbhé CensusAtSchool idir Meán Fómhair 2015 agus Lúnasa 2016. Cumhdaíodh topaicí éagsúla sa cheistneoir idir thopaicí a bhain le 1916, an méid Gaeilge atáthar a labhairt agus an cineál iompair scoile atá in úsáid.

2014/2015

Céim 14

Chomhlánaigh 5,348 (1.5%) as líon measta 368,000 scoláire meánscoile ceistneoir Chéim 14 den suirbhé CensusAtSchool idir Meán Fómhair 2014 agus Lúnasa 2015. Cumhdaíodh topaicí éagsúla sa cheistneoir, ina measc cé chomh minic is a bhí scoláirí páirteach i ngníomhaíochtaí teaghlaigh gach seachtain go dtí líon na dteacht

2013/2014

Céim 13

Tá sé oifigiúil – tá a dhá oiread péirí bróga ag cailíní ná mar atá ag buachaillí. Ní chuireann sé sin iontas orainn i ndáiríre! Lena chois sin, faigheann 80% de dhaltaí ioncam de shaghas éigin in aghaidh na seachtaine; as obair thuarastail a fhaigheann 16-17% de na daltaí an t-ioncam sin. Féach ar na torthaí foilsithe

2012/2013

Céim 12

2011/2012

Céim 11

Did you know that 30% of the students who did our survey last year sleep with their phone under their pillow? It's true! Have a look at the published findings  and you'll see some interesting data. In total 7,150 secondary school students from 216 schools completed the 2011/2012 CensusAtSchool questionnaire between Aug

2010/2011

Chéim 10

Tá na torthaí ó shuirbhé 2010/2011 ar fáil anois agus tá siad iontach. Chomhlánaigh os cionn 10,000 duine óg i scoileanna Éireannacha ceistneoir Chéim 10 idir mí Mheán Fómhair 2010 agus mí Lúnasa 2011. Léigh na torthaí thíos leis na scéalta a insítear sna sonraí a fheiceáil.

2008/2010

Céim 9

Tá torthaí shuirbhé na bliana seo caite ar fáil anois agus is mór an díol suntais iad. Líon 863 dhuine óg isteach ceistneoir Chéim 9 idir Meán Fómhair 2009 agus Bealtaine 2010.