BACK TO TAKE PART

Mapáil Daonáirimh le AIRO

Tá An tIonad Breathnaithe um Thaighde Uile-Éireann (AIRO) ag OÉ Má Nuad agus Scoilnet tagtha le chéile chun modúl idirghníomhach faoi Mhapáil Daonáirimh a chur ar fáil. Léiríonn an modúl mapála (thíos) réimse leathan sonraí daonáirimh ó 1996 go 2011 do chontaetha agus réigiúin.