BACK TO TAKE PART
2013/2014

Ceistneoir Chéim 13

Clúdaíonn ceistneoir na bliana seo topaicí fearacht péirí bróg agus bia beir leat. Cé mhéad péire bróg atá agat agus cad é an bia beir leat is fearr leat? Ar léigh tú leabhar le mí anuas (seachas leabhar scoile)? An bhfaigheann tú leabhair ar iasacht ó do leabharlann áitiúil? Mar a fheiceann tú, is iomaí deis ann chun roinnt sonraí fíorspéisiúla ranga a bhailiú agus a scrúdú.

Teacher support materials