BACK TO TAKE PART
2002/2003

CensusAtSchool 3

Fiosraítear téamaí sláinte CensusAtSchool 2 a thuilleadh anseo in CensusAtSchool 3 – ina scrúdaítear meonta i leith aclaíochta agus torthaí itheachán torthaí agus glasraí. Fiafraítear do rannpháirtithe cé ar a bhfuil meas acu mar aon le bagairtí ar choillearnach áitiúil agus ráta a gcuisle agus iad ar a suaimhneas.