BACK TO TAKE PART
2006/2007

CensusAtSchool 7

Céard a rinne tú le 24 uair an chloig anuas? Cén tír ba mhaith leat dul ann ar saoire? Céard faoi do mhúinteoir? An bhfuil a fhios agat cén ilchríoch ina bhfuil sé sin? Anuas ar na gnáthcheisteanna pearsanta, breathnaítear sa chéim seo ar an uillinn idir do mhéara agus fiafraítear ann cé chomh fada ba mhaith leat maireachtáil.