Our website uses cookies. Find out more

Rotate your phone

Once that’s done you’ll be able to experience the CensusAtSchool website perfectly.

BACK TO RESOURCES
Science

Cén Aois?

Ceacht ina n-úsáidtear na Sonraí ó Chéim 7, inar cuireadh an cheist “Cén aois ar bhreá leat a bhaint amach sula bhfaighidh tú bás?”. Tá gníomhaíocht tosaigh ina meaitseáiltear nithe beo éagsúla le fíricí faoina n-aoiseanna. Sa ghníomhaíocht phríomhúil pléitear agus déantar machnamh ar na sonraí príomhúla a bailíodh ó CensusAtSchool agus sonraí tánaisteacha faoi ionchas saoil agus cúiseanna báis. I mír iomlánach, iarrtar ar dhaltaí machnamh a dhéanamh ar an méid a d’fhoghlaim siad faoi aois agus faoi conas sonraí curtha i láthair i ngraif agus i gcairteacha a úsáid.

These documents have not been translated.

Similar resources