Our website uses cookies. Find out more

Rotate your phone

Once that’s done you’ll be able to experience the CensusAtSchool website perfectly.

BACK TO RESOURCES
Number & Algebra

Ráitis Ionduchtacha

Bileog oibre ina gcuirtear sonraí fíorasacha ó Threoirthionscadal CensusAtSchool ar fáil i bhfoirm sraithe de ráitis. Féadfar iad a úsáid chun oibriú ar Mheáin, Céatadáin, Cóimheasa nó ar roinnt réimsí eile. Tagann an bhileog seo ó shonraí Phríomhchéim 2.

These documents have not been translated.

Similar resources