Our website uses cookies. Find out more

Rotate your phone

Once that’s done you’ll be able to experience the CensusAtSchool website perfectly.

BACK TO RESOURCES
Statistics

Ráitis Staitisticí – Fíor nó Bréagach?

Tá an acmhainn seo bunaithe ar choincheapa príomhúla ar gá do dhaltaí tuiscint a fháil orthu chun tuiscint a fháil ar Staitisticí bunúsacha. Iarrtar ar dhaltaí ina mbeirteanna ráitis ar chártaí a phlé agus a chinneadh an bhfuil gach ráiteas Fíor, Bréagach, Fíor uaireanta. Ansin ní mór dóibh a gcinntí a mhíniú. Cuirtear freagraí ar fáil i gcomhad ar leith.

These documents have not been translated.

Similar resources