Our website uses cookies. Find out more

Rotate your phone

Once that’s done you’ll be able to experience the CensusAtSchool website perfectly.

BACK TO RESOURCES
Statistics

Sonraí faoi Airde

Tá an tasc seo oiriúnach do SCRÚDÚ na hARDTEISTIMÉIREACHTA. Déantar sonraí airde a cuireadh ar fáil i dtreoirthionscadal CensusAtSchool a shamhaltú agus úsáid á baint as dáileadh Normalach. Iarrtar ar dhaltaí na sonraí a sheiceáil i gcoinne Normail agus roinnt luachanna Z a ríomh agus a cur i gcomparáid leis.

These documents have not been translated.

Similar resources