Our website uses cookies. Find out more

Rotate your phone

Once that’s done you’ll be able to experience the CensusAtSchool website perfectly.

BACK TO GET DATA
2015/2016 Latest

Céim 15

Chomhlánaigh 4,199 (1.1%) as líon measta 380,000 scoláire meánscoile ceistneoir Chéim 15 den suirbhé CensusAtSchool idir Meán Fómhair 2015 agus Lúnasa 2016. Cumhdaíodh topaicí éagsúla sa cheistneoir idir thopaicí a bhain le 1916, an méid Gaeilge atáthar a labhairt agus an cineál iompair scoile atá in úsáid.