Our website uses cookies. Find out more

Rotate your phone

Once that’s done you’ll be able to experience the CensusAtSchool website perfectly.

BACK TO GET DATA
2004/2005 Latest

Céim 5

Ghlac leanaí sa RA páirt i suirbhé Chéim 5 sa bhliain acadúil 2004/5. Ghlac breis agus 23,000 dalta páirt i gCéim 5 go dtí seo, le 52% baineann agus 48% fireann. Maidir leis na daltaí seo, bhí cónaí ar 17% i gCathracha, 49% i mBailte agus 29% i Sráidbhailte agus bhí cónaí ar 5% i ngráigeanna, ar fheirmeacha nó faoin tuath.

  • De réir an tsuirbhé is é an Fón Póca an oiriúint ‘is Faiseanta’. Ní raibh buachaillí agus cailíní ar aon intinn maidir leis an oiriúint sa dara háit, áfach, mar b’fhearr le buachaillí Bróga Reatha agus b’fhearr le cailíní Fáinní & Seodra. Bhí an-spéis sa cheist faoin gcarachtar Harry Potter ab fhearr leo, agus Dobby a bhuaigh le 22% den vóta. Bhí Hermione sa dara háit le 15%, cé gur vótáil i bhfad níos mó cailíní di ná buachaillí. Dúirt beagnach 13% nach raibh an leabhar léite acu. Fuair Harry féin beagán níos lú ná 10% den vóta.
  • Bhí treochtaí intuartha ag na freagraí ar an gceist faoi na dathanna ab fhearr leo: bhí Bándearg, Gorm agus Liathchorcra sna chéad trí áit ag na cailíní agus Gorm, Dearg agus Glas sna chéad trí áit ag na buachaillí.Léiríonn an Graf seo tuairimí na bhfreagróirí faoi shéasúr 04/05 an English Premiership. Léiríonn na línte céatadán na leanaí a vótáil le haghaidh gach ceann de cheithre fhoireann mar bhuaiteoir an Premiership. Is fiú a thabhairt faoi deara go dtosaíonn na ceithre fhoireann an séasúr san ord inar chríochnaigh siad an séasúr roimhe sin. I ndiaidh do Chelsea an bua a fháil, rud a tharla an 30 Aibreán 2005, athailíníodh na foirne don chéad séasúr eile. Is cosúil go raibh an fómhar ar an tréimhse ba shuimiúla maidir le barr an tábla, agus níor socraíodh cé a bheadh ag bun an tábla go dtí lá deiridh an tséasúir. Cuireadh é seo ar fáil mar acmhainn churaclaim ar leathanach acmhainní an láithreáin ghréasáin seo faoin gcuid a bhaineann le matamaitic.
  • Bá ábhar mór spéise é na sonraí tomhais ón gcéim seo, go háirithe an tomhas ‘Imleacán go hUrlár’ ar chóir dó neastachán den Chóimheas Órga nó den uimhir Phi de 1.618 a chur ar fáil nuair a roinntear an airde ar. Ghin sé seo an plean ceachta Fee – Fi (Phi)- Fo-Fum sa chuid a bhaineann le matamaitic.
  • Dúirt beagnach 70% nár chaith siad tobac riamh, agus ní dúirt ach 9% gur chaith siad tobac go minic. Féadtar é sin a chur i gcomparáid le 14% a dúirt nár ól siad alcól riamh agus 31% a dúirt gur ól siad é go minic. Dúirt 82% nach ndearna siad múitseáil ón scoil riamh.
  • Anseo thíos tá dhá shampla randamacha sheasta de na sonraí le 100 taifead an ceann.
    Sampla 1 (XLS)
    Sampla 2 (XLS)