Our website uses cookies. Find out more

Rotate your phone

Once that’s done you’ll be able to experience the CensusAtSchool website perfectly.

BACK TO GET DATA
2002/2003 Latest

Céim 3

  • Thug leanaí sa RA freagraí ar Chéim 3 le linn bliana acadúla 2002/3, faoi mhí an Mhárta 2004 bhí 8500 taifead
  • I gceist 13 iarradh ar na daltaí “Cén duine a bhfuil meas agat air?”. Fuaireamar roinnt ainmneacha neamhghnácha. Mar shampla – an bhfuil an t-ainm Shigeru Miyamoto ar eolas agat? Má tá nó mura bhfuil, seans go mbeidh an acmhainn Daoine a bhfuil meas agat orthu? suimiúil duit.
  • Fuarthas roinnt torthaí spéisiúla ar an gceist faoin Ráta Cuisle agus na daltaí ag ligean a scíth, cinnte! Féach ar an ngraf thíos – an dtugann tú aon rud faoi deara?
  • D’iarramar orthu ar aontaigh siad leis an ráiteas “Tá Torthaí agus Glasraí maith don tsláinte” agus chomh maith leis sin d’iarramar orthu cá mhéad codanna díobh a d’ith siad go rialta. Seo chugat na torthaí – An dóigh leat go mbeadh torthaí cosúla ag do rang?
  • Anseo thíos tá dhá shampla randamacha sheasta de na sonraí le 100 taifead an ceann.
    Sampla 1 (XLS)
    Sampla 2 (XLS)