BACK TO TAKE PART
2022/2023

Ceistneoir Chéim 22

Cuireadh na ceisteanna atá le fáil ar an gceistneoir le haghaidh CensusAtSchool 2022-2023 in oiriúint do shuimeanna scoláirí iar-bhunscoile agus cuirfear deis ar fáil do do rang sonraí lom a bhailiú, a láimhseáil agus a anailísiú.

Tá sé thar a bheith tábhachtach go gcuireann gach scoláire ainm úsáideora ceart an mhúinteora isteach agus iad ag comhlánú an cheistneora ar mhaithe le sonraí an ranga a íoslódáil go héifeachtach. Bíonn múinteoirí in ann freagraí a gcuid ranganna a íoslódáil ón gcuid Faigh Sonraíden suíomh gréasáin tar éis don rang an ceistneoir ar líne a chomhlánú.

Úsáideoir nua de CensusAtSchool? Foghlaim faoin gcaoi le páirt a ghlacadh anseo.

Teacher support materials