BACK TO TAKE PART
2019/2020

Ceistneoir Chéim 19

An bhfuil athrú tagtha ar an gcaoi a bhféachaimid ar an domhan? An bhfuil an dearcadh atá againn ar an saol bunaithe ar fhíricí nó bunaithe ar réamhthuairimí? Smaoinigh ar an gcaoi a bhféachann tú ar an domhan agus ar an bhfáth a bhfuil an dearcadh sin tábhachtach le ceistneoir CensusAtSchool 2019-2020. Tabharfaidh an daonáireamh seo deis do do rang sonraí faoi dhearcthaí domhanda a bhailiú agus a scrúdú chomh maith le ceisteanna práinneacha ar nós athrú aeráide agus imeachtaí tráthúla amhail Cluichí Oilimpeacha 2020 i dTóiceo a fhiosrú.

Teacher support materials