BACK TO TAKE PART
2020/2021

Ceistneoir Chéim 20

Táthar ag súil go dtabharfar faoin gcéad daonáireamh náisiúnta eile i ngach teaghlach in Éirinn in 2021. Is bealach iontach é tionscnamh CensusAtSchool do mhúinteoirí le feabhas a chur ar fheasacht na scoláirí ar an daonáireamh náisiúnta agus an tábhacht a bhaineann leis agus cuireann sé deis ar fáil do na foghlaimeoirí féin páirt a ghlacadh ina leagan féin de dhaonáireamh freisin. Cuireadh na ceisteanna atá le fáil ar an gceistneoir le haghaidh CensusAtSchool 2020–2021 in oiriúint do shuimeanna scoláirí iar-bhunscoile agus cuirfear deis ar fáil do do rang sonraí loma ar ábhair a bhaineann le rochtain idirlín agus gléasanna, teagasc baile, measúnú, taisteal ar scoil, an pholaitíocht agus caitheamh aimsire le linn thréimhse an dianghlasála a bhailiú, a láimhseáil agus a anailísiú.

Beidh an ceistneoir beo agus nótaí múinteora ar fáil i Meán Fómhair. Tá réamhamharc den cheistneoir ar fáil mar PDF thíos.

Teacher support materials