BACK TO TAKE PART
2021/2022

Ceistneoir Chéim 21

Chuir COVID-19 isteach ar neart gnéithe rialta den saol agus é mar chúis taobh thiar de dhianghlasálacha gan fasach mar iarracht scaipeadh an víris a chiorrú. Agus aird á tabhairt air sin, bhí roinnt ceisteanna mar chuid de CensusAtSchool ann chun féachaint ar thionchar COVID-19 ar fholláine fhisiciúil agus mheabhrach an scoláire in Éirinn, chomh maith le ceisteanna faoi phatrúin chodlata agus faoi úsáid na teicneolaíochta.

Cuireadh na ceisteanna atá le fáil ar an gceistneoir le haghaidh CensusAtSchool 2021-2022 in oiriúint do shuimeanna scoláirí iar-bhunscoile agus cuirfear deis ar fáil do do rang sonraí lom a bhailiú, a láimhseáil agus a anailísiú.

Tá sé thar a bheith tábhachtach go gcuireann gach scoláire ainm úsáideora ceart an mhúinteora isteach agus iad ag comhlánú an cheistneora ar mhaithe le sonraí an ranga a íoslódáil go héifeachtach. Bíonn múinteoirí in ann freagraí a gcuid ranganna a íoslódáil ón gcuid Faigh Sonraíden suíomh gréasáin tar éis don rang an ceistneoir ar líne a chomhlánú.

Úsáideoir nua de CensusAtSchool? Foghlaim faoin gcaoi le páirt a ghlacadh anseo.

Ceistneoir ar líne ag teacht go luath.

Teacher support materials